Varför misslyckas så ofta företag och fastighetsägare att skaffa en bra städfirma? #3

Orimliga förväntningar

Många kunder som gör upphandling av städentreprenader har orimliga förväntningar och tänker sig att priset genom ofta genomförda upphandlingar ska sjunka. Varför? Inom många branscher har, de facto, priserna sjunkit över tid. så är fallet till ex inom elektroniksektorn.
Hur skiljer sig tjänstesektorn från tillverkningsindustrin?
Ja inom industrin har man kunnat rationalisera genom effektivare logistik, billigare inköp av material och delar och användning av maskiner och robotar..
Men ännu kan inte robotar städa!! Det betyder att det i en tjänstesektor som Städ, bara går att rationalisera i ganska begränsad utsträckning genom effektivare redskap, effektivare metodik och bra städmaterial som till exempel microfiber.
God utbildning av personalen är också en viktig faktor. Professionella städare kan städa snabbt, effektivt, ergonomiskt och med hög kvalitet.

Dock är det ju så, att personalkostnaden är den allt överskuggande utgiftsposten för städföretag.
Personal får årliga lönepåslag genom avtalsförhandlingar vilket ju är fullständigt normalt i alla branscher men att då förvänta ständigt sjunkande priser i en tjänstesektor är inte logiskt.

Man ska vara medveten om att om man som kund accepterar ett väldigt lågt pris är det sannolikt någon annan som får betala för det genom att entreprenören fuskar någonstans i processen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *