Om

KONSULT FÖR UPPHANDLING AV STÄDTJÄNSTER

Vi vänder oss till:

 • Företag och organisationer med KONTORSLOKALER, fastigheter eller industrier.
 • Fastighetsbolag
 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Förvaltningsbolag
 • Fastighetsskötare

Du som upphandlar städtjänster får hjälp med:

 • Behovsanalys
 • Kravspecifikation
 • Urval av anbudsgivare
 • Metodik
 • Seriositet
 • Branschkännedom
 • Utvärdering av offerter
 • Avtalsskrivning
 • Städkontroller
 • Rutiner för kvalitetssäkring

Ring eller maila Sven-Olof för mer information:
+46 70 773 44 57
mail:  svenolof@trimpulse.se

Detaljerad beskrivning

Analys av städbehov

Vi går igenom era fastigheter/lokaler för att se vilka behov som finns och parametrar att ta hänsyn till.

 Fastighetsstädning

 • Hyreslägenheter, brf. kontorsfastighet, industri, blandad.
 • Antal lägenheter/ kontor
 • Varutransporter
 • Önskad kvalitetsnivå
 • Årstidsflexibilitet
 • Utemiljö-gatubeläggning
 • Entrélösning, skrapmattor, textilmattor
 • Golvbeläggning

Kontorsstädning/ Lokalstädning

 • Geografisk placering
 • Storlek i förhållande till antal anställda
 • Verksamhet
 • Antal anställda
 • Antal kök/ toaletter
 • Golvbeläggning
 • Antal besökare
 • Inredningsstandard
 • Design
 • Personalpolicy
 • Varumärkespolicy
 • Utemiljö


Kravspecifikation och offertunderlag

 • Trimpulse Consult basschema anpassas
 • Förfrågningsunderlag anpassas
 • Kontakt och urval av seriösa städentreprenörer.
 • Vi kontaktar städbolag vi vet är seriösa
 • Bakgrundskontroll med skatteverket och bolagsverket

Utvärdering av offerter

 • Vi utvärderar inkomna offerter
 • Hänsyn tas till pris, storlek på bolag, intern kostnadsbild, organisation, företagspolicy, miljöpolicy, städmetoder, kemval, personalutbildning, kommunikationsstrategi
 • Underentreprenörer.


Kontraktsskrivning

 • Vi upprättar städavtal
 • Vi granskar inkommet städavtal


Kvalitetskontroll av befintlig städning

 • Vi kontrollerar nuvarande städentreprenörs kvalité på utfört arbete vid ett eller flera tillfällen enligt överenskommelse från uppdragsgivaren.
 • Vi granskar om avtalade moment utförs med rätt frekvens och med överenskommen kvalitetsnivå.
 • Bild nedan exempel på resultat vid kontroll efter ”Storstädning” av en tvättstuga. Det är väl ganska uppenbart alla moment på kravspecifikationen inte är utförda. Detta är tyvärr mer regel än undantag.


Uppföljning/ kvalitetssäkring

 • Vi kontrollerar att alla arbetsmoment utförs enligt överenskommelse och med avtalad kvalitet.
 • Vi upprättar i samråd med entreprenören och/ eller uppdragsgivaren.
 • Rutiner för kvalitetsuppföljning.


Städförvaltning på entreprenad (outsourcing)

 • Vi tar hand om hela er städförvaltning. Detta inbegriper alla kontakter med städentreprenören, hantering av avvikelser, kontraktsfrågor, och upphandlingsprocessen.
 • Upphandling av kompletterande tjänster, kvalitetskontroller, arbetsmiljö mm.


Upprättande av städinstruktion

 • Vi upprättar städinstruktion (gäller främst företag med egen personal).
 • Granskning av kontrakterad städentreprenörs städinstruktion/ städschema.