Om

KONSULT FÖR UPPHANDLING AV STÄDTJÄNSTER

Vi vänder oss till:

 • Företag och organisationer med KONTORSLOKALER, fastigheter eller industrier.
 • Fastighetsbolag
 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Förvaltningsbolag
 • Fastighetsskötare

Du som upphandlar städtjänster får hjälp med:

 • Behovsanalys
 • Kravspecifikation
 • Urval av anbudsgivare
 • Metodik
 • Seriositet
 • Branschkännedom
 • Utvärdering av offerter
 • Avtalsskrivning
 • Städkontroller
 • Rutiner för kvalitetssäkring

Ring eller maila Sven-Olof för mer information:
+46 70 773 44 57
mail:  svenolof@trimpulse.se

Detaljerad beskrivning

Analys av städbehov

Vi går igenom Er fastigheter/lokaler för att se vilka behov som finns. Parametrar att ta hänsyn till.

 Fastighetsstädning.

-Hyreslägenheter, brf. kontorsfastighet, industri, blandad.
-Antal lägenheter/ kontor
-Varutransporter
-Önskad kvalitetsnivå
-Årstidsflexibilitet
-Utemiljö-gatubeläggning
-Entrélösning, skrapmattor, textilmattor
-Golvbeläggning

Kontorsstädning/ Lokalstädning

-Geografisk placering
-Storlek i förhållande till antal anställda
-Verksamhet
-Antal anställda
-Antal kök/ toaletter
-Golvbeläggning
-Antal besökare
-Inredningsstandard
-Design
-Personalpolicy
-Varumärkespolicy
-Utemiljö


Kravspecifikation och offertunderlag

-Trimpulse Consult basschema anpassas
-Förfrågningsunderlag anpassas
-Kontakt och urval av seriösa städentreprenörer.
-Vi kontaktar städbolag vi vet är seriösa
-Bakgrundskontroll med skatteverket och bolagsverket


Utvärdering av offerter

-Vi utvärderar inkomna offerter
Hänsyn tas till pris, storlek på bolag, intern kostnadsbild, organisation, företagspolicy, miljöpolicy, städmetoder, kemval, personalutbildning, kommunikationsstrategi
-underentreprenörer.


Kontraktsskrivning

-Vi upprättar städavtal
-Vi granskar inkommet städavtal


Kvalitetskontroll av befintlig städning

-Vi kontrollerar nuvarande städentreprenörs kvalité på utfört arbete vid ett eller flera tillfällen enligt överenskommelse från uppdragsgivaren.
Vi granskar om avtalade moment utförs med rätt frekvens och med överenskommen kvalitetsnivå.


Uppföljning/ kvalitetssäkring

-Vi kontrollerar att alla arbetsmoment utförs enligt överenskommelse och med avtalad kvalitet.
-Vi upprättar i samråd med entreprenören och/ eller uppdragsgivaren rutiner
för kvalitetsuppföljning.


Städförvaltning på entreprenad (outsourcing)

-Vi tar hand om hela er städförvaltning. Detta inbegriper alla kontakter med
städentreprenören. Hantering av avvikelser, kontraktsfrågor,
upphandlingsprocessen,
-Upphandling av kompletterande tjänster, kvalitetskontroller, arbetsmiljö mm.


Upprättande av städinstruktion

-Vi upprättar städinstruktion, Gäller främst företag med egen personal.
-Granskning av kontrakterad städentreprenörs städinstruktion/ städschema