Om

KONSULT FÖR UPPHANDLING AV STÄDTJÄNSTER

Vi vänder oss till:

 • Företag och organisationer med KONTORSLOKALER, fastigheter eller industrier.
 • Fastighetsbolag
 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Förvaltningsbolag
 • Fastighetsskötare

Du som upphandlar städtjänster får hjälp med:

 • Behovsanalys
 • Kravspecifikation
 • Urval av anbudsgivare
 • Metodik
 • Seriositet
 • Branschkännedom
 • Utvärdering av offerter
 • Avtalsskrivning
 • Städkontroller
 • Rutiner för kvalitetssäkring

Ring eller maila Sven-Olof för mer information:
+46 70 773 44 57
mail:  svenolof@trimpulse.se

Detaljerad beskrivning

Analys av städbehov

Vi går igenom era fastigheter/lokaler för att se vilka behov som finns och parametrar att ta hänsyn till.

 Fastighetsstädning

 • Hyreslägenheter, brf. kontorsfastighet, industri, blandad.
 • Antal lägenheter/ kontor
 • Varutransporter
 • Önskad kvalitetsnivå
 • Årstidsflexibilitet
 • Utemiljö-gatubeläggning
 • Entrélösning, skrapmattor, textilmattor
 • Golvbeläggning

Kontorsstädning/ Lokalstädning

 • Geografisk placering
 • Storlek i förhållande till antal anställda
 • Verksamhet
 • Antal anställda
 • Antal kök/ toaletter
 • Golvbeläggning
 • Antal besökare
 • Inredningsstandard
 • Design
 • Personalpolicy
 • Varumärkespolicy
 • Utemiljö


Kravspecifikation och offertunderlag

 • Trimpulse Consult basschema anpassas
 • Förfrågningsunderlag anpassas
 • Kontakt och urval av seriösa städentreprenörer.
 • Vi kontaktar städbolag vi vet är seriösa
 • Bakgrundskontroll med skatteverket och bolagsverket

Utvärdering av offerter

 • Vi utvärderar inkomna offerter
 • Hänsyn tas till pris, storlek på bolag, intern kostnadsbild, organisation, företagspolicy, miljöpolicy, städmetoder, kemval, personalutbildning, kommunikationsstrategi
 • Underentreprenörer.


Kontraktsskrivning

 • Vi upprättar städavtal
 • Vi granskar inkommet städavtal


Kvalitetskontroll av befintlig städning

 • Vi kontrollerar nuvarande städentreprenörs kvalité på utfört arbete vid ett eller flera tillfällen enligt överenskommelse från uppdragsgivaren.
 • Vi granskar om avtalade moment utförs med rätt frekvens och med överenskommen kvalitetsnivå.


Uppföljning/ kvalitetssäkring

 • Vi kontrollerar att alla arbetsmoment utförs enligt överenskommelse och med avtalad kvalitet.
 • Vi upprättar i samråd med entreprenören och/ eller uppdragsgivaren.
 • Rutiner för kvalitetsuppföljning.


Städförvaltning på entreprenad (outsourcing)

 • Vi tar hand om hela er städförvaltning. Detta inbegriper alla kontakter med städentreprenören, hantering av avvikelser, kontraktsfrågor, och upphandlingsprocessen.
 • Upphandling av kompletterande tjänster, kvalitetskontroller, arbetsmiljö mm.


Upprättande av städinstruktion

 • Vi upprättar städinstruktion (gäller främst företag med egen personal).
 • Granskning av kontrakterad städentreprenörs städinstruktion/ städschema.